News

Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Dinsdag 17 maart 11:00

Snijderszaal

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 14 januari 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Mutatie Barcommissie

8. Mutatie OOC

9. Mutatie HoCo

10. Installatie en Begroting 109de Diesnataliscommissie

11. Installatie en Begroting 56ste Jaarboekcommissie

12. EESTEC-Beleid

13. Halfjaarlijks Financieel Verslag

14. WVTTK

15. Rondvraag

16. Sluiting


EESTEC informatie bijeenkomst


Notulen vergadering 12 januari


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Maandag 12 januari 11:00

Timmannzaal (LB 01.170)

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen Jaarvergadering d.d. 8 en 9 september 2014

4. Notulen Algemene Vergadering d.d. 14 november 2014

5. Mededelingen

6. Post

7. Onderwijsmededelingen

8. Begroting Rallycommissie

9. Installatie en begroting Illustere Bedrijven Dingen commissie

10. Installatie en begroting Feestcommissie

11. Installatie EvaCie 1

12. Mutatie EvaCie 2

13. Mutatie EvaCie 3

14. Installatie Electrip

15. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge 32ste EOW-commissie

16. WVTTK

17. Rondvraag

18. Sluiting


DigiDeb website werkt weer


Aankondiging Algemene Vergadering


Osiris mail alerts

From now in it is possible to get a mail notification when a grade has been added. You can enable this setting on e-service.tudelft.nl.

For the full article, please visit: https://tunews.weblog.tudelft.nl/2014/09/25/automatisch-je-studieresultaten-ontvangenreceive-automatic-notifications-about-your-study-results/


Digideb offline


Wijziging in functieverdeling Potentieel Bestuur

The Potential 143rd Board has announced itself. The functions are following:

President: Jonas Carpay
Secretary: Bart Kölling
Treasurer and Vice President: Sjors Nijhuis
Commissioner of External Affairs: Attila Lengyel
Commissioner of Education: Leon Loopik

 

You have until the 4th of September to register an opponent by the Secretary of the Electrotechnische Vereeniging


Reisdagboek

For more information about the Study Tour: http://reis.etv.tudelft.nl/