News

Jaarvergadering 9 en 10 September 2013


Docent van het jaar - Uitreiking


Aankondiging Algemene Vergadering 11 juni 2013

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging. Deze zal worden gehouden op 11 juni en aanvangen om 14.30 uur. De vergadering zal plaatsvinden in Vergaderzaal HB 20.040 van de faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De voorlopige agenda luidt als volgt:
1. Opening en vaststelling der definitieve agenda
2. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 7 mei 2013
3. Mededelingen van het Bestuur
4. Onderwijsmededelingen
5. Mutatie Barcommissie
6. Begroting EOW-Commissie
7. WVTTK
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getale te mogen ontvangen.

Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President

Stemdagen SR en FSR


Jaarboek uitreiking


CoCo - TU Delft overstap


Kranslegging dodenherdenking - 3 mei

Dear members, This year, the ETV has joined in the studentassociation initiative to organise a commemoration at the TU Delft's momument for the second world war. This period of time has effected anyone in our country and for the associations, this is still a dark page in our history. The ceremony wil be today - May 3rd - and will be at the Aula of the TU Delft, starting at 16:00. You are all most welcome to joing us in this commemoration

Nieuwe lading van de Budget-Tie


Aankondiging Algemene Vergadering 7 mei

Dear members of the Electrotechnische Vereeniging,

It is an honour to invite you to the general assembly of the ETV. Te assembly will be at the 7th of May at 11.00 am. The location will be send to you soon.

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergaderingen
3. Mededelingen van het bestuur
4. Onderwijs mededelingen
5. Installatie Zomeractiviteitencommissie
6. Installatie 31ste EOW-commissie
7. Begroting en installatie Zeilweekendcommissie
8. Begroting EESTEC-commissie
9. Decharge Winteractiviteitencommissie
10. Voorstel “Bijles voor Sjaarzen in augustus”
11. WVTTK
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering

In de verwachting u in grote getalen te mogen begroeten, verblijf ik,
Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President

Aankondiging Algemene Vergadering