News

Daniël Kappelle - Chairman

Elke Salzmann - Secretary

Jorden Kerkhof - Treasurer

Mitchel Chandi - Commissioner of External Affairs

Jan de Jong - Commissioner of Education

Erné Bronkhorst - Commissioner of International Affairs, Commissioner Lustrum & Vice-President

Geachte leden,

Het 143ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging stelt de volgende personen voor als kandidaten voor het 144ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging.

Daniël Kappelle - President

Elke Salzmann - Secretaris

Jorden Kerkhof - Thesaurier

Mitchel Chandi - Commissaris Extern

Jan de Jong - Commissaris Onderwijs

Erné Bronkhorst - Commissaris Internationale Betrekkingen & Vice-President

Er kunnen tot vrijdag 4 september tegenkandidaten worden ingediend bij het Bestuur.

Bart Kölling

Secretaris der Electrotechnische Vereeniging

Algemene Vergadering

3 augustus 2015 – Snijderszaal – 11:00

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 3 juli 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Begroting Lustrumopening

7. WVTTK

8. Rondvraag

9. Sluiting

Gezien het feit dat deze AV in de zomervakantie valt is het wellicht lastig om aanwezig te zijn. We nodigen jullie uit om de begroting op te vragen bij het Bestuur en door middel van een machtiging toch je mening tijdens de AV te laten gelden.

We deplore to announce that has passed away at an age of 92:
em.Prof.ir. IJsbrand Boxma

Emeritus Professor Delft University of Technology
Honorary Member of the Electrotechnische Vereeniging
Knight in the Order of the Dutch Lion
Officer in the Order of Oranje-Nassau
widower of Miep Boxma-Geuvels

* Groningen, September 4, 1922
† Gouda, June 19, 2015

Since 1986 the Electrotechnische Vereeniging has had the honour of having Boxma as Honorary Member. Our thoughts go to all involved.

The Electotechnische Vereeniging is in a period of mourning until Sunday June 28. Therefore planned activities will not take place. These activities are:
The General Meeting of June 24
The Lustrum Theme Presentation of June 24
De announcement of the Candidate Board 2015-2016 of June 25
These activities are postponed to a to be determined date

The message