** ENGLISH TRANSLATION BELOW **

In Memoriam

Het betreurt ons om te melden dat is overleden op 73 jarige leeftijd

Prof. Em. Dr. Jens Arnbak

Emeritus-hoogleraar Technische Universiteit Delft en Eindhoven
Erelid van Vereeniging van de Electrotechnische Vereeniging
Eerste voorzitter van OPTA
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

† Den Haag, 20 februari 2017 * Aarhus, 10 december 1943

Sinds 1991 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer Arnbak als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Fleur Arnbak - d' Aulnis de Bourouill en alle betrokkenen.

 

De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met woensdag 1 maart

Hierdoor zullen geplande activiteiten komende week niet plaatsvinden

Deze activiteiten zijn:
De Jaarboek borrel van 27 februari
Het startersetentje van de wAkCie van 1 maart

Deze activiteiten zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum

 

De Electrotechnische Vereeniging

Naar de website van de ETV

In Memoriam

We deplore to announce that has passed away at an age of 73

Prof. Em. Dr. Jens Arnbak

Emeritus Professor Delft University of Technology and Eindhoven
Honorary Member of the Electrotechnische Vereeniging
First chairman of OPTA
Knight in the Order of the Dutch Lion

† Den Haag, 20 February 2017 * Aarhus, 10 December 1943

Since 1991 the Electrotechnische Vereeniging has had the honour of having Mr. Arnbak as Honorary Member. Our thoughts go to his wife Fleur Arnbak - d' Aulnis de Bourouill and all involved.

 

The Vereeniging is in a period of mourning until Wensday March 1st

Therefore planned activities will not take place

These activities are:
The Yearbook drinks of Februari 27
The introduction dinner of the wAkCie of March 1

These activities are postponed to a to be determined date

 

The Electrotechnische Vereeniging

To the site of the ETV