News

Notulen Algemene Vergadering 15 januari 2016

De notulen van de algemene vergadering van 9 december en goedgekeurde notulen van 4 november zijn hier te vinden.


Algemene Vergadering 12 januari 2016

vrijdag 15 januari 11:00
Dijkstrazaal HB 09.150

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Notulen vergadering d.d. 9 december 2015
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Electrip 2016
 8. Begroting gala
 9. Begroting ouderdag
 10. Installatie Jaarboekcommissie
 11. Mutatie HoCo
 12. Mutatie Symposiumcommissie
 13. Decharge ZakCie
 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip 2014
 15. WVTTK
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 9 december 2015

De notulen van de algemene vergadering van 9 december en goedgekeurde notulen van 4 november zijn hier te vinden.


Algemene Vergadering 9 december

woensdag 9 december 11:00
Studieverzameling

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Notulen vergadering d.d. 4 november 2015
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie en begroting De DiscusCie
 8. Voorstel krant
 9. Verhoging Motibo budget
 10. Exploitatie en verslag KVC Lustrumopeningsfeest
 11. Exploitatie en verslag KVC Lustrumweek 1
 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip 2015
 13. Update Lustrum
 14. Installatie Galacommissie
 15. Installatie WakCie 2015/2016
 16. Installatie Electrip 2016
 17. Mutatie FEE
 18. Decharge Kobus Kuchcommissie
 19. Installatie Kobus Kuchcommissie
 20. WVTTK
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 4 november 2015

De notulen van de algemene vergadering van 4 november en goedgekeurde notulen van 19 oktober zijn hier te vinden: https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html

Algemene Vergadering 4 november

woensdag 4 november 12:00
Vassiliadiszaal

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Notulen vergadering d.d. 19 oktober 2015
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting 2e Lustrumweek
 8. WVTTK
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 19 oktober 2015

De notulen van de Algemene Vergadering van 19 oktober zijn te vinden op https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html

Notulen Jaarvergadering

De notulen van de Jaarvergadering van 7 en 8 september 2015 zijn te vinden op: https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html

Algemene vergadering

maandag 19 oktober 11:00

Lipkenszaal

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 7 en 8 september 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Installatie EvaCie 1

8. Installatie EvaCie 2

9. Goedkeuring Lustrumtruien

10. Voorstel Lunch bij docentlezingen

11. LC Delft Board Decharge

12. LC Delft Board Installatie

13. Mutatie EESTEC-commissie

14. Mutatie Archiefcommissie

15. Installatie PACo

16. Voorziening wijn voor bedrijven

17. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge Zeilweekendcommisise

18. Voorstel deurmat

19. Update verbouwing

20. Verrijking Bestuursfuncties

21. WVTTK

22. Rondvraag

23. Sluiting


Bekendmaking 144ste Bestuur

Op 8 september 2015 heeft het 144ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zich als volgt geconstitueerd:

Daniël Kappelle - President

Elke Salzmann - Secretaris

Jorden Kerkhof - Thesaurier

Mitchel Chandi - Commissaris Extern

Jan de Jong - Commissaris Onderwijs

Erné Bronkhorst - Commissaris Internationale Betrekkingen, Commissaris Lustrum & Vice-President