News

Algemene Vergadering 20 december

De volgende algemene vergadering zal in het Engels gebeuren. Hij vindt plaats in de Snijderszaal om 17:30.

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Introduction
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 20th of October and 3rd of November 2016
The minutes can be read in advance on the website, there will be less time to read at the assembly.
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Proposal ETV pen
9. Installation and budget plan LAN Committee
10. Rebudgeting Study Tour Committee
11. Installation, budget presentation and theme presentation Rally Committee (RaCie)
12. Installation of the Inter-mastertrack Committee (InterCom)
13. Installation, budget presentation and theme presentation ElecTrip
14. Installation and budget presentation of the Recruitmentdays Committee
15. Financial results and discharge of Lustrum Rally Committee
16. Financial results and discharge of Discovery Study Tour
17. Installation of the Yearbook Committee (JaBo)
18. Discharge summer Activities Committee (zAkCie)
19. Installation and presentation winter Activities Committee (wAkCie)
20. Mutation Klushok Committee
21. Mutation of the Education support Committee (OOC)
22. Mutation Female Electrical Engineers (FEE)
23. Mutation Bar Committee
24. Mutation Tap Committee
25. Enrichment of board functions
26. Any other business
27. Survey
28. Closing


Maxwells

De Maxwells staan weer op de site! Benieuwd naar alle interessante stukken en mooie verhalen die in de afgelopen jaren zijn verzameld kijk dan snel op de Maxwellpagina

 


Algemene Vergadering 3 november 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 3 november in de Dijkstrazaal tijdens de pauze.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 20 oktober 2016
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Reiscommissie
 8. Verrijking Bestuursfuncties
 9. WVTTK
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wijziging Voetstappen

Op de Algemene Vergadering van 20 oktober is de tekst van ons Vereenigingslied gewijzigd. Dit gaat om het tweede couplet. 
De nieuwe tekst van het tweede couplet is als volgt:

De faculteit staat aan den top,
daarom zal men hem vaak benijden.
De besten vinden hier hun plaats,
de rest gaat maar naar Leiden.


Algemene Vergadering 20 oktober 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 20 oktober in de Snijderzaal.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Doorgave pizza lijst
 4. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 29 september 2016
 5. Mededelingen
 6. Post
 7. Onderwijsmededelingen
 8. Installatie DelftSEA bestuur
 9. Begroting EESTEC commissie
 10. Installatie Feest commissie
 11. Voorstel homepage commissie
 12. Exploitatie Lustrum promotie
 13. Voorstel wijziging Voetstappen
 14. Budgetaanvraag Lunchlezing
 15. Presentatie ouderdomsanalyzse debiteuren
 16. Mutatie Homepage commissie
 17. Mutatie Evaluatie commissie 1 (EvaCie 1)
 18. Mutatie Evaluatie commissie 2 (EvaCie 2)
 19. Decharge Discussie commissie (DiscusCie)
 20. Installatie van het Illustere Genootschap der Pedellen (PeCo)
 21. Mutatie FEE
 22. Mutatie Bar commissie
 23. Mutatie Kobus Kuch commissie
 24. Mutatie Klushok Commissie
 25. Beter laat dan nooit (Eray Albayrak
 26. Verrijking bestuursfuncties 
 27. WVTTK
 28. Rondvraag
 29. Sluiting

 


ETV announces DutchTrip

The ETV organises an event especially for international students.

Get to know the Dutch culture by visiting the Pier in Scheveningen and enjoy the view at the coast. For lunch we will eat pancakes at the Pier. Furthermore we will go to Madurodam where you can see the Dutch landmarks in a smaller formfactor.

The bus will leave from EWI and you will be dropped off at EWI at the end of the afternoon.

The cost will be €10,- per student with a maximum of 40 students. You can apply at the ETV desk.


[update] Algemene Vergadering 29 september 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering, welke plaats zal vinden op donderdag 29 september in de /pub.

1. Introduction (Opening)
2. Approval of agenda (Vaststelling der definitieve agenda)
3. Approval of minutes (Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 en 8 september 2016)
4. Announcements (Mededelingen)
5. Mail (Post)
6. Education announcements(Onderwijsmededelingen)
7. Presentation of the yearly budget 2016 (Jaarbegroting 2016)
8. Discharge of the LC Delft Board (LC Delft Board Decharge)
9. Installation of the LC Delft Board (LC Delft Board installatie)
10. Discharge of the EESTEC-committee (EESTEC-commissie decharge)
11. Installation of the EESTEC-committee (EESTEC-commissie installatie)
12. Enrichment of board functions (Verrijking Bestuursfuncties)
13. Any other business (WVTTK)
14. Survey (Rondvraag)
15. Close of meeting (Sluiting)


Nieuw Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Afgelopen dinsdag 13-09 is het 145ste bestuur der Electrotechnische Vereeniging geïnstalleerd.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen. 

Philip van den Heuvel - President

Roel de Rijk - Secretaris

Cesc Varkevisser - Thesaurier

Declan Buist - Commissaris Extern

Luc Enthoven - Commissaris Onderwijs en Vice-president


[Update!] Jaarvergadering 12 en 13 september 2016

[Update] De Jaarvergadering zal morgen (dinsdag 13 september) om 11:30 heropend worden, de dikgedrukte agendapunten zullen nog behandeld worden.

---

Zie hieronder de agenda van de Jaarvergadering, welke plaats zal vinden op 12 en 13 september in de Studieverzameling van de faculteit EWI.

 

 1. Opening

 2. Vaststelling der definitieve agenda

 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 15 juni 2016

 4. Mededelingen

 5. Post

 6. Onderwijsmededelingen

 7. Installatie en voorstel Wintersportcommissie

 8. Installatie en begroting Maxwellcommissie

 9. Mutatie en begroting Symposiumcommissie

 10. Exploitatie, verslag KVC en decharge Zeilweekendcommissie

 11. Exploitatie, verslag KVC en decharge Jaarboekcommissie

 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Lustrumcommissie
  Dit zijn de exploitaties van lustrumweek 4 en van de promo en merchandise.

 13. Exploitatie, verslag KVC en decharge Feestcommissie

 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Reiscommissie

 15. Begroting Reiscommissie

 16. Mutatie Archiefcommissie

 17. Mutatie Barcommissie

 18. Mutatie Computercommissie

 19. Mutatie Homepagecommissie

 20. Mutatie Locatiecommissie

 21. Mutatie Pianotapcommissie

 22. Mutatie Locatiecommissie

 23. Mutatie Onderwijsoverlegcommissie

 24. Decharge PAcommissie

 25. HR wijzigingen
  Er is een aantal wijzigingen welke voorgesteld zal worden tijdens de AV. Deze zijn in te zien bij het Bestuur.

 26. Financieel verslag boekjaar 2015/2016

 27. Begroting boekjaar 2016/2017

 1. Jaarverslag Commissaris Onderwijs

 2. Secretarieel Jaarverslag

 1. Uittreerede D.L.J. Kappelle, President van het 144ste Bestuur

 2. Decharge 144ste Bestuur en installatie 145ste Bestuur
  De volgende samenstelling wordt voorgedragen: Philip van den Heuvel (President), Roel de Rijk (Secretaris), Francesc Varkevisser (Thesaurier), Declan Buist (Commissaris Extern), Luc Enthoven (Commissaris Onderwijs & Vice-President.

 3. Intreerede President van het 145ste Bestuur

 4. WVTTK

 5. Rondvraag

 6. Sluiting


EOW-update voor thuisblijvers

Het noodnummer, de adressen waar we verblijven tijdens het Elektro Ontvangst Weekend en de laatste updates zijn te vinden op de EOW-pagina.