News

Nieuw Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Afgelopen dinsdag 13-09 is het 145ste bestuur der Electrotechnische Vereeniging geïnstalleerd.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen. 

Philip van den Heuvel - President

Roel de Rijk - Secretaris

Cesc Varkevisser - Thesaurier

Declan Buist - Commissaris Extern

Luc Enthoven - Commissaris Onderwijs en Vice-president


[Update!] Jaarvergadering 12 en 13 september 2016

[Update] De Jaarvergadering zal morgen (dinsdag 13 september) om 11:30 heropend worden, de dikgedrukte agendapunten zullen nog behandeld worden.

---

Zie hieronder de agenda van de Jaarvergadering, welke plaats zal vinden op 12 en 13 september in de Studieverzameling van de faculteit EWI.

 

 1. Opening

 2. Vaststelling der definitieve agenda

 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 15 juni 2016

 4. Mededelingen

 5. Post

 6. Onderwijsmededelingen

 7. Installatie en voorstel Wintersportcommissie

 8. Installatie en begroting Maxwellcommissie

 9. Mutatie en begroting Symposiumcommissie

 10. Exploitatie, verslag KVC en decharge Zeilweekendcommissie

 11. Exploitatie, verslag KVC en decharge Jaarboekcommissie

 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Lustrumcommissie
  Dit zijn de exploitaties van lustrumweek 4 en van de promo en merchandise.

 13. Exploitatie, verslag KVC en decharge Feestcommissie

 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Reiscommissie

 15. Begroting Reiscommissie

 16. Mutatie Archiefcommissie

 17. Mutatie Barcommissie

 18. Mutatie Computercommissie

 19. Mutatie Homepagecommissie

 20. Mutatie Locatiecommissie

 21. Mutatie Pianotapcommissie

 22. Mutatie Locatiecommissie

 23. Mutatie Onderwijsoverlegcommissie

 24. Decharge PAcommissie

 25. HR wijzigingen
  Er is een aantal wijzigingen welke voorgesteld zal worden tijdens de AV. Deze zijn in te zien bij het Bestuur.

 26. Financieel verslag boekjaar 2015/2016

 27. Begroting boekjaar 2016/2017

 1. Jaarverslag Commissaris Onderwijs

 2. Secretarieel Jaarverslag

 1. Uittreerede D.L.J. Kappelle, President van het 144ste Bestuur

 2. Decharge 144ste Bestuur en installatie 145ste Bestuur
  De volgende samenstelling wordt voorgedragen: Philip van den Heuvel (President), Roel de Rijk (Secretaris), Francesc Varkevisser (Thesaurier), Declan Buist (Commissaris Extern), Luc Enthoven (Commissaris Onderwijs & Vice-President.

 3. Intreerede President van het 145ste Bestuur

 4. WVTTK

 5. Rondvraag

 6. Sluiting


EOW-update voor thuisblijvers

Het noodnummer, de adressen waar we verblijven tijdens het Elektro Ontvangst Weekend en de laatste updates zijn te vinden op de EOW-pagina.


Notulen Algemene Vergadering 15 januari 2016

De notulen van de algemene vergadering van 9 december en goedgekeurde notulen van 4 november zijn hier te vinden.


Algemene Vergadering 12 januari 2016

vrijdag 15 januari 11:00
Dijkstrazaal HB 09.150

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Notulen vergadering d.d. 9 december 2015
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Electrip 2016
 8. Begroting gala
 9. Begroting ouderdag
 10. Installatie Jaarboekcommissie
 11. Mutatie HoCo
 12. Mutatie Symposiumcommissie
 13. Decharge ZakCie
 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip 2014
 15. WVTTK
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 9 december 2015

De notulen van de algemene vergadering van 9 december en goedgekeurde notulen van 4 november zijn hier te vinden.


Algemene Vergadering 9 december

woensdag 9 december 11:00
Studieverzameling

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Notulen vergadering d.d. 4 november 2015
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie en begroting De DiscusCie
 8. Voorstel krant
 9. Verhoging Motibo budget
 10. Exploitatie en verslag KVC Lustrumopeningsfeest
 11. Exploitatie en verslag KVC Lustrumweek 1
 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip 2015
 13. Update Lustrum
 14. Installatie Galacommissie
 15. Installatie WakCie 2015/2016
 16. Installatie Electrip 2016
 17. Mutatie FEE
 18. Decharge Kobus Kuchcommissie
 19. Installatie Kobus Kuchcommissie
 20. WVTTK
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 4 november 2015

De notulen van de algemene vergadering van 4 november en goedgekeurde notulen van 19 oktober zijn hier te vinden: https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html

Algemene Vergadering 4 november

woensdag 4 november 12:00
Vassiliadiszaal

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Notulen vergadering d.d. 19 oktober 2015
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting 2e Lustrumweek
 8. WVTTK
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 19 oktober 2015

De notulen van de Algemene Vergadering van 19 oktober zijn te vinden op https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html