News

General Assembly 15th of June

The next general assembly will take place in the Studieverzameling at 17:30. The preliminairy agenda is as follows:

 

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 6th of April 2017
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Discharge of Winter Activities Committee
9. Installation Summer Activities Committee
10. Mutation Delft S.E.A.
11. Installation Sport Committee
12. Installation Weekend Committee
13. Discharge of Personal Audio Committee
14. Budget Presentation Freshmen Weekend Committee
15. Presentation Financial Results and Discharge Recruitment Days Committee
16. Presentation Financial Results and Discharge Lustrum Stunt Committee
17. Presentation Financial Results EESTEC event UnTIEing the Future
18. Presentation Financial Results and Discharge ElecTrip Committee
19. Presentation Financial Results and Discharge Yearbook Committee
20. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee
21. Any other business
22. Survey
23. Closing


General Assembly 6th of April

 

UPDATE 
The General assembly will be moved to the 6th of April.  It will be in the van der Poelzaal at 17:30.

The next general assembly will take place in the Snijderszaal at 17:30. The preliminairy agenda is as follows:

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 20th of December 2016
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Financial results and discharge of the Lustrum Committee
9. Financial results and discharge of the Lustrum Stunt Committee
10. Financial results and discharge of the Symposium Committee
11. Proposal changes RoP (HR)
The proposed changes are available in the board room from the 30th of March.
12. Financial results EESTEC event Untieing the future
13. Half-yearly financial report
14. Reimburses of travel expenses EESTEC LC Delft Board
15. Proposal merchandise ETV
16. Installation ViCie
17. Budget presentation Yearbook Committee
18. Installation and budget presentation Dies Committee
19. Financial results and discharge of LAN Committee
20. Financial results and discharge of Freshmen weekend Committee (EOW)
21. Discharge Corporate design Committee (HuCo)
22. Mutation of the Inter-mastertrack Committee (InterCom)
23. Mutation Homepage Committee (HoCo)
24. Mutation Bar Committee
25. Installation Honorary members of the Board (Ereleden van Bestuur)
26. Any other business
27. Survey
28. Closing

All agenda points except proposal changes RoP will be discussed in English.


In Memoriam

Het betreurt ons om te melden dat is overleden op 73 jarige leeftijd

em.Prof.ir. Jens Arnbak

 Arnbak_in_memoriam

Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven and Delft
Erelid van de Electrotechnische Vereeniging
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw


Aarhus, 10 december 1943 - Den Haag, 20 februari 2017


Sinds 1991 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer Arnbak als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.


De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met woensdag 1 maart. Hierdoor zullen geplande activiteiten komende week niet plaatsvinden.


Deze activiteiten zijn:
De Jaarboek borrel van 27 februari
Het startersetentje van de wAkCie van 1 maart


Deze activiteiten zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum


Algemene Vergadering 20 december

De volgende algemene vergadering zal in het Engels gebeuren. Hij vindt plaats in de Snijderszaal om 17:30.

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Introduction
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 20th of October and 3rd of November 2016
The minutes can be read in advance on the website, there will be less time to read at the assembly.
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Proposal ETV pen
9. Installation and budget plan LAN Committee
10. Rebudgeting Study Tour Committee
11. Installation, budget presentation and theme presentation Rally Committee (RaCie)
12. Installation of the Inter-mastertrack Committee (InterCom)
13. Installation, budget presentation and theme presentation ElecTrip
14. Installation and budget presentation of the Recruitmentdays Committee
15. Financial results and discharge of Lustrum Rally Committee
16. Financial results and discharge of Discovery Study Tour
17. Installation of the Yearbook Committee (JaBo)
18. Discharge summer Activities Committee (zAkCie)
19. Installation and presentation winter Activities Committee (wAkCie)
20. Mutation Klushok Committee
21. Mutation of the Education support Committee (OOC)
22. Mutation Female Electrical Engineers (FEE)
23. Mutation Bar Committee
24. Mutation Tap Committee
25. Enrichment of board functions
26. Any other business
27. Survey
28. Closing


Maxwells

De Maxwells staan weer op de site! Benieuwd naar alle interessante stukken en mooie verhalen die in de afgelopen jaren zijn verzameld kijk dan snel op de Maxwellpagina

 


Algemene Vergadering 3 november 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 3 november in de Dijkstrazaal tijdens de pauze.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 20 oktober 2016
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Reiscommissie
 8. Verrijking Bestuursfuncties
 9. WVTTK
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wijziging Voetstappen

Op de Algemene Vergadering van 20 oktober is de tekst van ons Vereenigingslied gewijzigd. Dit gaat om het tweede couplet. 
De nieuwe tekst van het tweede couplet is als volgt:

De faculteit staat aan den top,
daarom zal men hem vaak benijden.
De besten vinden hier hun plaats,
de rest gaat maar naar Leiden.


Algemene Vergadering 20 oktober 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 20 oktober in de Snijderzaal.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Doorgave pizza lijst
 4. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 29 september 2016
 5. Mededelingen
 6. Post
 7. Onderwijsmededelingen
 8. Installatie DelftSEA bestuur
 9. Begroting EESTEC commissie
 10. Installatie Feest commissie
 11. Voorstel homepage commissie
 12. Exploitatie Lustrum promotie
 13. Voorstel wijziging Voetstappen
 14. Budgetaanvraag Lunchlezing
 15. Presentatie ouderdomsanalyzse debiteuren
 16. Mutatie Homepage commissie
 17. Mutatie Evaluatie commissie 1 (EvaCie 1)
 18. Mutatie Evaluatie commissie 2 (EvaCie 2)
 19. Decharge Discussie commissie (DiscusCie)
 20. Installatie van het Illustere Genootschap der Pedellen (PeCo)
 21. Mutatie FEE
 22. Mutatie Bar commissie
 23. Mutatie Kobus Kuch commissie
 24. Mutatie Klushok Commissie
 25. Beter laat dan nooit (Eray Albayrak
 26. Verrijking bestuursfuncties 
 27. WVTTK
 28. Rondvraag
 29. Sluiting

 


ETV announces DutchTrip

The ETV organises an event especially for international students.

Get to know the Dutch culture by visiting the Pier in Scheveningen and enjoy the view at the coast. For lunch we will eat pancakes at the Pier. Furthermore we will go to Madurodam where you can see the Dutch landmarks in a smaller formfactor.

The bus will leave from EWI and you will be dropped off at EWI at the end of the afternoon.

The cost will be €10,- per student with a maximum of 40 students. You can apply at the ETV desk.


[update] Algemene Vergadering 29 september 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering, welke plaats zal vinden op donderdag 29 september in de /pub.

1. Introduction (Opening)
2. Approval of agenda (Vaststelling der definitieve agenda)
3. Approval of minutes (Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 en 8 september 2016)
4. Announcements (Mededelingen)
5. Mail (Post)
6. Education announcements(Onderwijsmededelingen)
7. Presentation of the yearly budget 2016 (Jaarbegroting 2016)
8. Discharge of the LC Delft Board (LC Delft Board Decharge)
9. Installation of the LC Delft Board (LC Delft Board installatie)
10. Discharge of the EESTEC-committee (EESTEC-commissie decharge)
11. Installation of the EESTEC-committee (EESTEC-commissie installatie)
12. Enrichment of board functions (Verrijking Bestuursfuncties)
13. Any other business (WVTTK)
14. Survey (Rondvraag)
15. Close of meeting (Sluiting)