News

Silicon Rally

Onbezorgd crossen door het land. Wie kan dit nou niet waarderen? De ETV in ieder geval wel. 11 december was het weer tijd om in de auto te stappen en deel te nemen aan de Silicon Rally.

De commissie heeft goed werk geleverd met het uitzetten van de route en het bedenken van leuke opdrachten voor onderweg. Alle zeven teams hebben de route kunnen vinden en hebben veel plezier beleefd met het uitvoeren van de opdrachten.

De winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 11 februari in de /Pub. Zorg ervoor dat je daar bij bent.


AV

Agenda

Algemene vergadering der Electrotechnische Vereeniging.
Snijder(s)zaal LB 01.010
11:30 uur op 8 Januari 2014

 1. Opening 
 2. Vaststelling der definitieve agenda 
 3. Notulen vorige vergadering 
 4. Mededelingen van het Bestuur 
 5. Post 
 6. Onderwijsmededelingen 
 7. Begroting Reiscommissie 
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

ICT onderhoudsweekend

In het weekend van 5 en 6 oktober zal er groot ICT onderhoud plaatsvinden. Hierdoor is het mogelijk dat de webmail, webdrive en andere ICT gerelateerde zaken niet werken. 

EOW

Net als voorgaande jaren was ook dit jaar het EOW een groot succes. Meer nullen, meer dagen en meer motivatie zorgden ervoor dat dit EOW weer net wat gaver werd dan het voorgaande. De commissie heeft met behulp van het Bestuur, het Potentieel Bestuur, de Oude Lullen, de  Oude Lullen in spe en vele andere aanwezigen een geweldig weekend neergezet.

Donderdag
Voor het eerst in 31 jaar duurde het EOW vier dagen. Het begon allemaal op de faculteit. Nadat de nullen naar de campusdag werden gestuurd kreeg de organisatorische ruggengraat even de tijd om koffie de drinken. Nadat de nullen weer terug kwamen, kon het EOW echt beginnen. Met behulp van een rondleiding en een postenspel kregen de eerstejaars in wording een duidelijk beeld van de faculteit en de tradities om en rond het studeren in Delft. Als afsluiter van de dag was er een borrel in de /Pub.

Vrijdag
Hoewel de faculteit erg mooi is, is het niet de meest geschikte locatie voor een eerstejaarsweekend. Na het befaamde speeddaten, konden de nullen beginnen met hun fietstocht naar Staelduin, de locatie waar het EOW al jaren gehouden wordt. Eenmaal aangekomen op het terrein kon het zingen beginnen. Net als voorgaande jaren waren de nullen niet in staat om het Bestuur te overtreffen in volume.
Na enkele spelletjes als levend Tetris en het Beursspel stond het eten alweer klaar. Ruim 200 bakjes Chinees waren door het Potentieel Bestuur opgehaald en klaargezet. Toen iedereen genoeg gegeten had kon het avondprogramma beginnen. Het spel levend Stratego werd in een heus elekrojasje gegoten. Vervolgens kon er worden geborreld op het kampterrein.

Zaterdag
Om iedereen fit met de dag te laten beginnen werd de dag gestart met ochtendgymnastiek. Omdat de organisatie niet bestaat uit de meest atletische mensen, werd het spel begeleid door enkele dames uit Leiden en Amsterdam.
Ook het ruilspel zat weer in het programma. Met behulp van alle verzamelde objecten uit de regio werd geprobeerd EWI zo goed mogelijk na te bouwen. Volgens de jury, de eerste EOW-commissie, was dit behoorlijk gelukt. Nadat het Potentieel Bestuur een stukje onvrijwillig had gezwommen, keerde iedereen terug naar het terrein.
Eenmaal op het terrein werd de barbecue aangestoken en niet veel later werd iedereen van eten voorzien.

Zondag
Nadat iedereen weer wakker en fit aan de ontbijttafel stond, kon het programma weer aanvangen. De traditionele pindakaaspottenrace was net als in voorgaande jaren weer een groot succes. Het enige verschil was dat dit jaar er gel gebruikt werd in plaats van pindakaas. Nadat de rest van de onderdelen afgewerkt waren, kon iedereen weer op zijn fiets stappen naar Delft. Eenmaal in Delft aangekomen kon er worden gegeten op Proteus. Daarna was het EOW dan toch echt afgelopen. 


Jaarvergadering 9 en 10 September 2013

Geachte leden, 

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Jaarvergadering die het einde zal inluiden van het jaar van het 141e Bestuur van de ETV. Deze zal plaats vinden op 9 en 10 september as. in de studieverzameling van de faculteit EWI. We zien u graag op beide dagen verschijnen vanaf 11:00. De voorlopige agenda is als volgt.

        Voorlopige agenda                 

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Notulen  Algemene Vergadering d.d. 7 mei 2013
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Onderwijsmededelingen
 5. Mutatie Barcommissie
 6. Mutatie Computercommissie
 7. Mutatie Maxwell commissie
 8. Mutatie Culturele Evenementen Commissie
 9. Mutatie Locatiecommissie
 10. Mutatie Archiefcommissie
 11. Exploitatie, verslag KVC en decharge 107e Dies Natalis Commissie
 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge commissie ter redactie van het 54ste Jaarboek
 13. Exploitatie, verslag KVC en decharge zeilweekend commissie
 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge 30e EOW-commissie
 15. Exploitatie, verslag KVC en decharge EESTEC-commissie
 16. Exploitatie, verslag KVC en decharge Wervingsdagen commissie
 17. Exploitatie, verslag KVC en decharge Maxwell realisatie commissie 2012/2013
 18. Decharge Henks Stoeve Commissie
 19. Decharge Evaluatiecommissie eerstejaars 2012/2013
 20. Installatie Evaluatiecommissie eerstejaars 2012/2013
 21. Decharge Evaluatiecommissie tweedejaars 2012/2013
 22. Installatie Evaluatiecommissie tweedejaars 2012/2013
 23. Decharge Evaluatiecommissie derdejaars 2012/2013
 24. Installatie Evaluatiecommissie derdejaars 2012/2013
 25. Begroting en installatie Maxwell-realisatiecommissie 2013/2014
 26. Begroting en installatie Feestcommissie
 27. Installatie Wervingsdagencommissie
 28. Installatie Race Commissie
 29. Installatie Reiscommissie
 30. Evaluatie en voorstel aanschaf portofoons
 31. Voorstel aanschaf Beeldschermen
 32. Presentatie financieel verslag 2012/2013
 33. Begroting boekjaar 2013/2014
 34. Jaarverslag Commissaris Onderwijs
 35. Secretarieel jaarverslag
 36. Uittreerede D.J.S. Hulsinga, president 141e Bestuur
 37. Decharge 141e Bestuur en installatie 142e Bestuur
 38. Intreerede president 142e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging
 39. WVTTK
 40. Rondvraag
 41. Sluiting

We attenderen u er op dat na de intreerede de vergadering geschorst zal worden in verband met de constitutieborrel. De vergadering zal worden voortgezet tijdens het diner. Hiervoor is echter een aanmelding nodig. We koesteren de positieve verwachting u in grote getalen te ontvangen.

 

Met dynamische groet,

Namens het 141e bestuur,

 

Derk-Jan Hulsinga

President


Docent van het jaar - Uitreiking

Heb jij tussen 8 en 16 Mei je stem laten horen over de kwaliteit van de docenten elektrotechniek? Misschien is jouw favoriet wel zo goed gebleken dat hij docent van het jaar is geworden!

Vanaf vier uur vandaag (16:00 3-6) zijn jullie allen van harte welkom in de hal van EWI om samen met de gegadigden een drankje te doen in afwachting van de uitslag. Deze zal om half zes bekend gemaakt worden.Tot vanavond!


Aankondiging Algemene Vergadering 11 juni 2013

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging. Deze zal worden gehouden op 11 juni en aanvangen om 14.30 uur. De vergadering zal plaatsvinden in Vergaderzaal HB 20.040 van de faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De voorlopige agenda luidt als volgt:
1. Opening en vaststelling der definitieve agenda
2. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 7 mei 2013
3. Mededelingen van het Bestuur
4. Onderwijsmededelingen
5. Mutatie Barcommissie
6. Begroting EOW-Commissie
7. WVTTK
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getale te mogen ontvangen.

Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,

Erwin Visser
Secretaris en Vice-President


Stemdagen SR en FSR

Vandaag en morgen is het weer tijd om digitaal naar de stembus te gaan! Vanaf woensdag 9:00 tot donderdag 17:00 is het voor elke student mogelijk om zijn stem uit te brengen over wie hij/zij capabel acht om plaats te nemen in de studentenraad en de facultaire studentenraad - kamer ET.

Ga dus voor morgen vijf uur naar deze site en laat zien dat je de inzet van de SR en de FSR steunt door je stem uit te brengen!


Jaarboek uitreiking

Ook dit jaar kijkt de ETV weer terug op een prachtige jaar om nooit te vergeten. Daarom is er voor de 54ste keer een enorm fanatieke commissie tot redactie van het jaarboek aan de slag gegaan om uit deze periode van weleer de hoogtepunten te destilleren tot een coherente verzameling verhalen, verslagen en overleveringen. Het resultaat van hun inspanningen is vanavond te bewonderen in de /Pub bij de uitreiking, waar de commissie vanaf 18:00 aan tafel zal gaan om voor de aanwezigen een versie van het jaarboek te ondertekenen.

CoCo - TU Delft overstap

Beste Leden,

Wellicht heb je het al vernomen, maar tussen 8 en 12 juli stappen we over op het TU Systeem en zal de TU voor een groot deel onze computers en e-mail beheren. Dit zal het één en ander voor jou betekenen. We hebben hier een overzicht geplaatst, kijk daarom op deze pagina om te zien wat jij moet doen om zelf zo min mogelijk hinder te ondervinden van deze overstap.

Met vriendelijke groet,

Uw CoCo