News

Aankondiging Kandidaten Bestuur

Geachte leden,

Het 143ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging stelt de volgende personen voor als kandidaten voor het 144ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging.

Daniël Kappelle - President

Elke Salzmann - Secretaris

Jorden Kerkhof - Thesaurier

Mitchel Chandi - Commissaris Extern

Jan de Jong - Commissaris Onderwijs

Erné Bronkhorst - Commissaris Internationale Betrekkingen & Vice-President

Er kunnen tot vrijdag 4 september tegenkandidaten worden ingediend bij het Bestuur.

Bart Kölling

Secretaris der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

3 augustus 2015 – Snijderszaal – 11:00

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 3 juli 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Begroting Lustrumopening

7. WVTTK

8. Rondvraag

9. Sluiting

Gezien het feit dat deze AV in de zomervakantie valt is het wellicht lastig om aanwezig te zijn. We nodigen jullie uit om de begroting op te vragen bij het Bestuur en door middel van een machtiging toch je mening tijdens de AV te laten gelden.


In Memoriam

We deplore to announce that has passed away at an age of 92:
em.Prof.ir. IJsbrand Boxma

Emeritus Professor Delft University of Technology
Honorary Member of the Electrotechnische Vereeniging
Knight in the Order of the Dutch Lion
Officer in the Order of Oranje-Nassau
widower of Miep Boxma-Geuvels

* Groningen, September 4, 1922
† Gouda, June 19, 2015

Since 1986 the Electrotechnische Vereeniging has had the honour of having Boxma as Honorary Member. Our thoughts go to all involved.

The Electotechnische Vereeniging is in a period of mourning until Sunday June 28. Therefore planned activities will not take place. These activities are:
The General Meeting of June 24
The Lustrum Theme Presentation of June 24
De announcement of the Candidate Board 2015-2016 of June 25
These activities are postponed to a to be determined date

The message


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Voorlopige agenda

3 juli - Vassiliadiszaal HB 10.230

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 20 mei

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Exploitatie EESTEC-evenement 2014

8. Exploitatie EESTEC-evenement 2015

9. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge 109de Dies Nataliscommissie

11. Voorstel Batavierenrace

12. Voorstel Afstudeerpresentjes

13. Begroting 33ste EOW-Commissie

14. WVTTK

15. Rondvraag

16. Sluiting


Nieuwe naam Veemhal

In the 2015-2016 academic year, Electrical Engineering will celebrate its 110th anniversary at TU Delft. The anniversary year will kick off on Wednesday 16 September with the opening of the new hall for all laboratory courses of the Electrical Engineering programme. The hall is presently still called the Veemhal, although this name is no longer appropriate. So we have decided to challenge all students and staff at the faculty to come up with the new name for the hall.

Click here to suggest a new name!

You can submit your ideas until 3 June. A judging panel will select the five best names from those submitted and then you will be able to cast your vote for one of these five until 22 June. The name with the most votes will be unveiled by Rob Fastenau and the prize winner during the opening of the new hall on 16 September.


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Voorlopige agenda

20 mei 2015 – Studieverzameling – 11:00

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 17 maart

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Exploitatie EESTEC-evenement 2014

8. Exploitatie EESTEC-evenement 2015

9. Voorstel stomerijvergoeding

10. Installatie 33ste EOW-commissie

11. Installatie Zeilweekendcommissie

12. Installatie Zomeractiviteitencommissie

13. Herbegroting 109e Dies Nataliscommissie

14. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge 56ste Jaarboekcommissie

15. WVTTK

16. Rondvraag

17. Sluiting


ETV Alumni Event 2015


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Dinsdag 17 maart 11:00

Snijderszaal

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 14 januari 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Mutatie Barcommissie

8. Mutatie OOC

9. Mutatie HoCo

10. Installatie en Begroting 109de Diesnataliscommissie

11. Installatie en Begroting 56ste Jaarboekcommissie

12. EESTEC-Beleid

13. Halfjaarlijks Financieel Verslag

14. WVTTK

15. Rondvraag

16. Sluiting


EESTEC informatie bijeenkomst


Notulen vergadering 12 januari