News

Notulen Algemene Vergadering 9 december 2015


Algemene Vergadering 9 december


Notulen Algemene Vergadering 4 november 2015


Algemene Vergadering 4 november


Notulen Algemene Vergadering 19 oktober 2015


Notulen Jaarvergadering


Algemene vergadering


Bekendmaking 144ste Bestuur

Daniël Kappelle - Chairman

Elke Salzmann - Secretary

Jorden Kerkhof - Treasurer

Mitchel Chandi - Commissioner of External Affairs

Jan de Jong - Commissioner of Education

Erné Bronkhorst - Commissioner of International Affairs, Commissioner Lustrum & Vice-President


Aankondiging Kandidaten Bestuur

Geachte leden,

Het 143ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging stelt de volgende personen voor als kandidaten voor het 144ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging.

Daniël Kappelle - President

Elke Salzmann - Secretaris

Jorden Kerkhof - Thesaurier

Mitchel Chandi - Commissaris Extern

Jan de Jong - Commissaris Onderwijs

Erné Bronkhorst - Commissaris Internationale Betrekkingen & Vice-President

Er kunnen tot vrijdag 4 september tegenkandidaten worden ingediend bij het Bestuur.

Bart Kölling

Secretaris der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

3 augustus 2015 – Snijderszaal – 11:00

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 3 juli 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Begroting Lustrumopening

7. WVTTK

8. Rondvraag

9. Sluiting

Gezien het feit dat deze AV in de zomervakantie valt is het wellicht lastig om aanwezig te zijn. We nodigen jullie uit om de begroting op te vragen bij het Bestuur en door middel van een machtiging toch je mening tijdens de AV te laten gelden.