News

Whisky Experience


Silicon Rally


AV


ICT onderhoudsweekend

During the ICT Maintenance Weekend on 5 and 6 October, the SSC ICT will be carrying out maintenance work. This means that, particularly on Saturday 5 October, there will be continuous disruptions to the fixed and wireless network across the entire campus. In addition, a large number of bulk drives will not be available, and throughout the whole of the Saturday several ICT services will be unavailable. If the activities on Saturday take longer than expected, they will be continued on Sunday. 


EOW


Jaarvergadering 9 en 10 September 2013


Docent van het jaar - Uitreiking


Aankondiging Algemene Vergadering 11 juni 2013

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging. Deze zal worden gehouden op 11 juni en aanvangen om 14.30 uur. De vergadering zal plaatsvinden in Vergaderzaal HB 20.040 van de faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De voorlopige agenda luidt als volgt:
1. Opening en vaststelling der definitieve agenda
2. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 7 mei 2013
3. Mededelingen van het Bestuur
4. Onderwijsmededelingen
5. Mutatie Barcommissie
6. Begroting EOW-Commissie
7. WVTTK
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getale te mogen ontvangen.

Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President

Stemdagen SR en FSR


Jaarboek uitreiking