News

Aankondiging Algemene Vergadering 7 mei

Dear members of the Electrotechnische Vereeniging,

It is an honour to invite you to the general assembly of the ETV. Te assembly will be at the 7th of May at 11.00 am. The location will be send to you soon.

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergaderingen
3. Mededelingen van het bestuur
4. Onderwijs mededelingen
5. Installatie Zomeractiviteitencommissie
6. Installatie 31ste EOW-commissie
7. Begroting en installatie Zeilweekendcommissie
8. Begroting EESTEC-commissie
9. Decharge Winteractiviteitencommissie
10. Voorstel “Bijles voor Sjaarzen in augustus”
11. WVTTK
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering

In de verwachting u in grote getalen te mogen begroeten, verblijf ik,
Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President

Aankondiging Algemene Vergadering


Aankondiging Algemene Vergadering


Aankondiging Algemene Vergadering


[Update] Onderhoud ETV-Website


Onderhoud ETV-Website en ETV-Webmail


Overstapregeling Bachelor 2008 -> 2010


Loginserver Offline [Opgelost]


Kerstlunch


Aankondiging Algemene Vergadering