News

Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Voorlopige agenda

20 mei 2015 – Studieverzameling – 11:00

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 17 maart

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Exploitatie EESTEC-evenement 2014

8. Exploitatie EESTEC-evenement 2015

9. Voorstel stomerijvergoeding

10. Installatie 33ste EOW-commissie

11. Installatie Zeilweekendcommissie

12. Installatie Zomeractiviteitencommissie

13. Herbegroting 109e Dies Nataliscommissie

14. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge 56ste Jaarboekcommissie

15. WVTTK

16. Rondvraag

17. Sluiting


ETV Alumni Event 2015


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Dinsdag 17 maart 11:00

Snijderszaal

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 14 januari 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Mutatie Barcommissie

8. Mutatie OOC

9. Mutatie HoCo

10. Installatie en Begroting 109de Diesnataliscommissie

11. Installatie en Begroting 56ste Jaarboekcommissie

12. EESTEC-Beleid

13. Halfjaarlijks Financieel Verslag

14. WVTTK

15. Rondvraag

16. Sluiting


EESTEC informatie bijeenkomst


Notulen vergadering 12 januari


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Maandag 12 januari 11:00

Timmannzaal (LB 01.170)

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen Jaarvergadering d.d. 8 en 9 september 2014

4. Notulen Algemene Vergadering d.d. 14 november 2014

5. Mededelingen

6. Post

7. Onderwijsmededelingen

8. Begroting Rallycommissie

9. Installatie en begroting Illustere Bedrijven Dingen commissie

10. Installatie en begroting Feestcommissie

11. Installatie EvaCie 1

12. Mutatie EvaCie 2

13. Mutatie EvaCie 3

14. Installatie Electrip

15. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge 32ste EOW-commissie

16. WVTTK

17. Rondvraag

18. Sluiting


DigiDeb website werkt weer


Aankondiging Algemene Vergadering


Osiris mail alerts

From now in it is possible to get a mail notification when a grade has been added. You can enable this setting on e-service.tudelft.nl.

For the full article, please visit: https://tunews.weblog.tudelft.nl/2014/09/25/automatisch-je-studieresultaten-ontvangenreceive-automatic-notifications-about-your-study-results/


Digideb offline