Geschiedenis van EESTEC

De Geschiedenis van EESTEC

In 1964 wordt in Berlijn 'EURIELEC' opgericht. Leden zijn studieverenigingen van faculteiten elektrotechniek. De ETV doet mee. Doelstellingen zijn het bevorderen van contacten tussen elektrotechnische studieverenigingen in Europa, uitwisseling van informatie over studieprogramma's en studentenzaken, alsmede bemiddeling bij het vinden van stageplaatsen. Elk jaar wordt een congres georganiseerd. Hierover wordt regelmatig gerapporteerd in de jaarverslagen. In 1973 is het lidmaatschap beëindigd.

Op initiatief van de ETV en haar dochtertjes e.t.s.v. Thor (Eindhoven) en Scintilla (Twente) wordt in 1984 het initiatief gestart om Europese studieverenigingen opnieuw te verbinden. Het eerste congres vind in 1986 plaats in Eindhoven. Hier wordt de EESTEC (Electrical Engineering Students European Conference) opgericht. In 1990 zal de naam veranderen naar Electrical Engineering Students European assoCiation). In het begin kende EESTEC nationale commissies (NatComs), waarna in 1995 de NatComs vervangen door lokale commissies (LCs). Hierdoor kreeg elke LC een directe vertegenwoordiging voor EESTEC activiteiten en kreeg elke LC zijn eigen mate van betrokkenheid. Om groei te bevorderen werden ook junior LCs en observanten het leven in geblazen.

Op dit moment heeft EESTEC 40 lokale organisaties (LCs), 4 junior LC's (JLCs) en 7 observanten. LC Delft is de oudste lokale commissie die EESTEC kent. De LCs hebben in totaal meer dan 4000 EESTEC leden. Bij de ETV zijn ongeveer 30 leden actief bij LC Delft.